Rysunki testowe wykonane dla Gladstone

Są to rysunki Dona narysowane jeszcze przed wydaniem Syna Słońca - ich celem było pokazanie umiejętności Rosy przed zatrudnieniem go w Gladstone:

najlepsza strona o najlepszym rysowniku!